Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Terminy wypłat świadczeń rodzinnych i opiekuńczych

 • 25 STYCZEŃ 2021
 • 23 LUTY 2021
 • 23 MARZEC 2021
 • 23 KWIECIEŃ 2021
 • 25 MAJ 2021
 • 24 CZERWIEC 2021
 • 26 LIPIEC 2021
 • 25 SIERPIEŃ 2021
 • 24 WRZESIEŃ 2021
 • 26 PAŹDZIERNIK 2021
 • 24 LISTOPAD 2021
 • 16 GRUDZIEŃ 2021

 

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW O WYPŁATĘ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH/OPIEKUŃCZYCH NA NOWY OKRES ZASIŁKOWY

 

Od dnia 1 lipca wnioski można składać drogą elektroniczną (np. bankowość elektroniczna, online przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl)

Od dnia 1 sierpnia wnioski będą przyjmowane w formie tradycyjnej papierowo.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy są przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia danego roku, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego  następnego roku.

 

Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin

Ustawa z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”

Ustawa określa uprawnienia kobiet w ciąży i rodzin do wsparcia w zakresie dostępu do:

- świadczeń opieki zdrowotnej;

- instrumentów polityki na rzecz rodzin.

Świadczenie to przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka bez względu na dochód. Jednorazowe świadczenie przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu. Fakt ten należy potwierdzić odpowiednim zaświadczeniem lekarskim lub zaświadczeniem wystawionym przez położną. Wyżej wymienione zaświadczenie nie dotyczy osób będącymi prawnymi lub faktycznymi opiekunami dziecka, a także osób, które przysposobiły dziecko.

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia składa się w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy. Wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka. Wniosek złożony po terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.

Jednorazowe świadczenie przysługuje również na dzieci urodzone w 2016r., jeżeli wniosek zostanie złożony w terminie 12 miesięcy od dnia urodzenia dziecka.

Jednorazowe świadczenie w wysokości 4000zł przyznaje się z tytułu urodzenia żywego dziecko, posiadającego zaświadczenie, o którym mowa w art. 4 ust. 3 cyt. wyżej ustawy. Ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, stwierdza w zaświadczeniu lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, posiadający specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii.

Przesłanką wyłączającą prawo do świadczenia jest:

 • umieszczenie dziecka w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo  w pieczy zastępczej
 • sytuacja, w której analogiczne świadczenie na dziecko przysługuje członkowi rodziny za granicą, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią  inaczej;
 • urodzenie martwego dziecka.

Więcej informacji: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej pokój nr 9, tel. 55-646-46-36.

 

Złotówka za złotówkę-obowiązuje od 1 stycznia 2016r.

Ustawa dotyczy zasiłku rodzinnego i dodatków do niego: z tytułu urodzenia dziecka, samotnego wychowywania dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, rozpoczęcia roku szkolnego, nauki dziecka poza miejsca zamieszkania.

Dzięki wprowadzeniu zasady „złotówka za złotówkę” rodzina, która przekroczy próg dochodowy (674 zł na osobę lub 764 zł dla rodzin z niepełnosprawnym dzieckiem) ma obniżane świadczenia rodzinne wraz ze wzrostem dochodu. Za każde przekroczenie progu o 1,00 zł, łączna kwota świadczeń przysługujących rodzinie będzie pomniejszana o 1,00 zł. Zmiany obejmują też rodziny, które nie mają prawa do świadczeń z powodu przekroczenia progu dochodowego. Wystarczy, że ponownie wystąpią z wnioskiem o wsparcie.

LpNazwaOpisTypRozmiarData
LpNazwaOpisTypRozmiarData