Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Lokalny Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Kwidzynie

Szczegóły w załączniku

 

Zespół Interdyscyplinarny na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

 

Mieści się w siedzibie MOPS Kwidzyn, ul. Grudziądzka 6, tel. 55 646 16 26 wew. 147, osoba do kontaktu: Joanna Piątkowska

Czym jest Zespół Interdyscyplinarny na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie ?

Zespół Interdyscyplinarny to grupa przedstawicieli instytucji i organizacji pozarządowych podejmująca współpracę celem udzielenia pomocy osobom lub rodzinom dotkniętym problemem przemocy .

 

Na jakiej podstawie działa Zespół Interdyscyplinarny na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie ?

ZI został powołany na mocy art.9a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005r ( Dz.U.2015 r Nr 180, poz.1493 ze zm. ) i Uchwały Nr XLV/274/10 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 28października 2010 r w sprawie regulaminu określającego tryb i sposób powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania oraz Zarządzenia Nr 28/2015 Burmistrza Miasta Kwidzyna z dnia 02. 04. 2015 r w sprawie powołania członków zespołu interdyscyplinarnego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie

 

Kto wchodzi w skład Zespołu Interdyscyplinarnego ?

W składzie ZI są przedstawiciele :Komendy Powiatowej Policji , Prokuratury Rejonowej , Sądu Rejonowego , Urzędu Miejskiego, Ośrodka Interwencji Kryzysowej , Straży Miejskiej, NZOZ Zdrowie Sp. z o.o , Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

LpNazwaOpisTypRozmiarData
LpNazwaOpisTypRozmiarData