Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Lokalny Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Kwidzynie

Szczegóły w załączniku

 

Zespół Interdyscyplinarny na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

 

Mieści się w siedzibie MOPS Kwidzyn, ul. Grudziądzka 6, tel. 55 646 16 26 wew. 147, osoba do kontaktu: Joanna Piątkowska

Czym jest Zespół Interdyscyplinarny na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie ?

Zespół Interdyscyplinarny to grupa przedstawicieli instytucji i organizacji pozarządowych podejmująca współpracę celem udzielenia pomocy osobom lub rodzinom dotkniętym problemem przemocy .

 

Na jakiej podstawie działa Zespół Interdyscyplinarny na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie ?

ZI został powołany na mocy art.9a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005r ( Dz.U.2015 r Nr 180, poz.1493 ze zm. ) i Uchwały Nr XLV/274/10 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 28października 2010 r w sprawie regulaminu określającego tryb i sposób powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania oraz Zarządzenia Nr 28/2015 Burmistrza Miasta Kwidzyna z dnia 02. 04. 2015 r w sprawie powołania członków zespołu interdyscyplinarnego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie

 

Kto wchodzi w skład Zespołu Interdyscyplinarnego ?

W składzie ZI są przedstawiciele :Komendy Powiatowej Policji , Prokuratury Rejonowej , Sądu Rejonowego , Urzędu Miejskiego, Ośrodka Interwencji Kryzysowej , Straży Miejskiej, NZOZ Zdrowie Sp. z o.o , Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

 

Zarządzenie Nr 629/2023
Burmistrza Miasta Kwidzyna

z dnia 16 marca 2023 r.


w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Na podstawie art. 9a ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1249) w związku z Uchwałą Nr XVI/163/20 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 22 czerwca 2020 roku w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania, zarządzam, co następuje:

§ 1.

Powołuję zespół interdyscyplinarny na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w składzie:
1) Katarzyna Szymańska – przedstawiciel Prokuratury Rejonowej w Kwidzynie;

2) Katarzyna Pakulska przedstawiciel „Zdrowie” Sp. z o.o. w Kwidzynie;

3) Anna Gadomska przedstawiciel Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kwidzynie;

4) Grażyna Gałkowska – przedstawiciel Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kwidzynie;

5) Wojciech Lorek przedstawiciel Straży Miejskiej w Kwidzynie;

6) Marta Szmelter przedstawiciel Sądu Rejonowego w Kwidzynie;

7) Karolina Dziadzio przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Kwidzynie;

8) Joanna Piątkowska – przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kwidzynie;

9) Izabela Meller przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kwidzynie;

10) Andrzej Boczkowski przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kwidzynie;

11) Paulina Cybowicz przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kwidzynie;

12) Teresa Polasik przedstawiciel Polskiego Stowarzyszenia Stwardnienia Rozsianego „Siła jest w nas”;

13) Elżbieta Rakowska – Kiliszek przedstawiciel Szkoły Podstawowej nr 2 w Kwidzynie,

14) Joanna Laurentowicz przedstawiciel Szkoły Podstawowej nr 4 w Kwidzynie;

15) Anna Arszyńska – przedstawiciel Szkoły Podstawowej nr 5 w Kwidzynie;

16) Joanna Burandt Oprawa przedstawiciel Szkoły Podstawowej nr 6 w Kwidzynie;

17) Grażyna Marek – Borowska przedstawiciel Szkoły Podstawowej z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Kwidzynie.

§ 2.

Traci moc Zarządzenie Nr 443/2022 Burmistrza Miasta Kwidzyna z dnia 3 marca 2022 r. w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Burmistrz Miasta Kwidzyna
Andrzej Krzysztofiak

LpNazwaOpisTypRozmiarData
LpNazwaOpisTypRozmiarData