Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

W godzinach od 8:00 do 21:00 uruchomiliśmy telefon wsparcia dla SENIORÓW 70+ samotnych, nie korzystających z usług opiekuńczych. 
                                       
Nr telefonu   783 882 500
POMOŻEMY  POROZMAWIAMY  PORADZIMY
 

Zarządzenie nr 26/2020

Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kwidzynie z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie zasad obsługi interesantów w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kwidzynie.

Na podstawie art. 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii ( Dz. U. 2020 poz. 878) oraz § 5 ust. 1 statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kwidzynie

zarządzam, co następuje:

W związku z istniejącym stanem epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS – CoV-2 w trosce o zdrowie obsługujących mieszkańców i pracowników wprowadza się zmiany w funkcjonowaniu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kwidzynie.

  1. Bezpośrednia obsługa interesantów dokonywana będzie wyłącznie w wyznaczonym do tego pokoju na parterze budynku (od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00-15:00).
  2. Wejście do budynku będzie zamknięte do odwołania.
  3. Osoby, których sprawa wymaga osobistego stawiennictwa informują o swoim przybyciu do Ośrodka naciskając przycisk dzwonka znajdujący się przy głównym wejściu do budynku lub dzwoniąc na numery telefonu MOPS.
  4. W czasie godzin pracy MOPS interesanci będą wpuszczani do budynku pojedynczo.
  5. Każda osoba wchodząca do budynku będzie musiała zdezynfekować ręce i mieć założoną maseczkę zakrywającą usta i nos.
  6. Interesanci mogą w dalszym ciągu składać dokumenty do skrzynki podawczej usytuowanej przy wejściu od strony parkingu.
  7. Dokumenty składane osobiście do MOPS oraz przesłane pocztą tradycyjną opatrzone zostaną rzeczywistą data wpływu, jednak w dalszym ciągu podlegają 24 godzinnej kwarantannie.
  8. O terminie odbioru gotowego dokumentu interesanci będą powiadomieni telefonicznie przez merytorycznego pracownika MOPS.

Interesanci mogą kierować korespondencję do MOPS w Kwidzynie pocztą tradycyjna lub z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej: poprzez platformę ePUAP, e mail.


Pomoc społeczna: 055 646 16 26 sekretariat

Świadczenia rodzinne: 055 646 46 36

Fundusz alimentacyjny: 055 646 46 39

Dodatki mieszkaniowe: 055 646 46 34

Księgowość: 055 646 46 31

Kadry: 055 646 46 30

lub pocztą:

sekretariat@mopskwidzyn.pl


Zespół Interdyscyplinarny na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie informuje, że w ramach procedury Niebieskiej Karty i przemocy domowej można kontaktować się telefonicznie lub mailowo z Panią Joanną Piątkowską

Tel. 601-256-530 e-mail: jpiatkowska@mopskwidzyn.pl

Kwidzyński Telefon Zaufania
wsparcie psychologa dyżur siedem dni w tygodniu

w godz. 8:00 – 23:00

Tel. 88 77 82 500

Komenda Powiatowa Policji
Tel. 55 645 02 22 (całodobowo)


Ośrodek Interwencji Kryzysowej
Tel. 512 909 991 (całodobowo)

Przychodnia Leczenia Uzależnień - wsparcie psychologa i terapeuty

w godz. 8:00 – 14:00

Tel. 55 646 44 04

 


Nie bądźmy obojętni, gdy komuś dzieje się krzywda, ktoś doświadcza zachować mogących świadczyć o przemocy fizycznej, psychicznej, ekonomicznej, seksualnej czy też zaniedbaniach reagujmy, bądźmy czujni. Jeżeli sam potrzebujesz pomocy, zwróć się o nią do osoby, instytucji, która może wesprzeć w tym trudnym czasie.