Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Odwołanie otwartego konkursu

Odwołuję otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w formie powierzenia realizacji zadania publicznego pod tytułem: Świadczenie usług opiekuńczych dla mieszkańców Kwidzyna w okresie od 15 lutego do 31 grudnia 2024 r.

 

czytaj więcej

Świadczenie usług opiekuńczych dla mieszkańców Kwidzyna

KIEROWNIK MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KWIDZYNIE OGŁASZA
otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy, w formie powierzenia realizacji zadania publicznego pod tytułem: Świadczenie usług opiekuńczych dla mieszkańców Kwidzyna.
I. Konkurs adresowany jest do: organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku.
II. Rodzaj zleconego zadania publicznego: Świadczenie usług opiekuńczych dla mieszkańców
Kwidzyna.

 

czytaj więcej

Komunikat w sprawie naboru wniosków w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa”

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło nabór wniosków w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 w ramach Funduszu Solidarnościowego. Na realizację Programu zaplanowano w 2024 r. kwotę 190 mln zł.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

czytaj więcej

Nabór wniosków w ramach Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło nabór wniosków w ramach Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 w ramach Funduszu Solidarnościowego. Na realizację Programu zaplanowano w 2024 r. kwotę 505 mln zł.

 

czytaj więcej

Refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w 2023 r.

1 stycznia 2023 roku weszła w życie ustawa o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu, tzw. tarcza energetyczna w 2023. Zgodnie z tą ustawą, będą kontynuowane działania osłonowe dla gospodarstw domowych oraz podmiotów wrażliwych (m.in. szpitale, szkoły, muzea, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, organizacje pozarządowe itp.), które zużywają paliwa gazowe do celów grzewczych.

Ustawa zakłada wprowadzenie w 2023 r. mechanizmu polegającego na:

czytaj więcej

Usługa tłumacza języka migowego

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kwidzynie realizując zapisy ustawy z dnia 19.07.2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się,  umożliwia osobom głuchym lub słabosłyszącym korzystanie  z pomocy tłumacza języka migowego online.

Skorzystanie z usługi jest bezpłatne i nie wymaga wcześniejszego umawiania się na wizytę.

Usługa dostępna jest po kliknięciu w ikonę dlonie_biale_tlo_n.JPG (60 KB)

 

Prezentacja dot. działalności MOPS Kwidzyn

W godzinach od 8:00 do 21:00 uruchomiliśmy telefon wsparcia dla SENIORÓW 70+ samotnych, nie korzystających z usług opiekuńczych. 
                                       
Nr telefonu   783 882 500
POMOŻEMY  POROZMAWIAMY  PORADZIMY