Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Zespół d/s Wspierania Rodziny jest składową częścią Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kwidzynie, w jego skład wchodzą psycholog, pedagog, radca prawny, inspektor ds. przeciwdziałania alkoholizmowi, inspektor ds. przeciwdziałania bezrobociu, pielęgniarki neuropsychiatryczne oraz asystent rodziny. Pracownicy Zespołu ściśle współdziałają z pracownikami socjalnymi tut. Ośrodka rozwiązując problemy klientów MOPS-u, jednak wiele zadań wykracza poza zakres opieki społecznej. Zespół pozostaje w stałej współpracy z Komendą Powiatową Policji w Kwidzynie (w ramach procedury Niebieskich Kart dotyczących przemocy w rodzinie), z kuratorami sądowymi dla nieletnich i dorosłych Sądu Rejonowego w Kwidzynie, Przychodnią Leczenia Uzależnień w Kwidzynie, pedagogami szkolnymi oraz innymi instytucjami i organizacjami.

Najważniejszymi i najczęstszymi formami pomocy stosowanymi przez Zespół d/s Wspierania Rodziny jest:

-    poradnictwo i wsparcie,

-    działania mające na celu usamodzielnienie się osób i rodzin,

-    promocja zdrowego stylu życia,

-    rehabilitacja osób niepełnosprawnych,

-    działania na rzecz ofiar przemocy,

-    niwelowanie skutków nadużywania alkoholu.

-    pomoc w redagowaniu pism do poszczególnych instytucji.

Oprócz świadczonej pomocy na miejscu w Ośrodku, pracownicy Zespołu d/s Wspierania Rodziny przeprowadzają wizyty w środowisku rodzinnym rozpoznając i diagnozując problem, z którym zwracają się osoby potrzebujące pomocy. Kontakt z daną rodziną może mieć charakter jednostkowy, wymagający jedynie interwencji i poradnictwa doraźnego, ale może również przybrać formę pomocy długofalowej. Zespół d/s Wspierania Rodziny otacza stałą opieką i kontrolą takie rodziny, które ze względu na trudną sytuację rodzinną są w pewnym stopniu niewydolne. Spośród najczęstszych powodów takiej opieki wymienić można trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, choroby psychiczne, bezrobocie, uzależnienia czy konflikty rodzinne.

Kontakt z pracownikami ZPT:

Od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 -15.00 w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kwidzynie, ul. Grudziądzka 6; tel. 646-16-26, wew. 146 lub 147.

Co ważne dla osób korzystających z pomocy pracowników Zespołu d/s Wspierania Rodziny, wszelkie porady i przeprowadzane interwencje są bezpłatne!

LpNazwaOpisTypRozmiarData
LpNazwaOpisTypRozmiarData