Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Zarządzenie nr 12/2022

z dnia 23.02.2022 r.

Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kwidzynie

w sprawie wprowadzenia Procedury zgłaszania przypadków nieprawidłowości oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kwidzynie

Na podstawie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii zarządza się co następuje:

1

Wprowadza się Procedurę zgłaszania przypadków nieprawidłowości oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kwidzynie stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2

Pracodawca jest obowiązany do zapoznania z treścią zarządzenia podległych pracowników. Pracownik potwierdza przyjęcie do wiadomości poprzez złożenie oświadczenia załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia, które zostaje dołączone do akt osobowych. Wykonanie powierza się pracownikowi zespołu ds. zamówień publicznych i organizacji.

3

Nadzór nad przestrzeganiem Procedury zgłaszania przypadków nieprawidłowości oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kwidzynie sprawuje Kierownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kwidzynie.

4

Traci moc zarządzenie Kierownika nr 11/2022 z dnia 22.02.2022 r.

 

Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania.

 

Kierownik
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kwidzynie

Izabela Meller

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

 

Zarządzenie nr 6/2022

z dnia 26.01.2022 roku

Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kwidzynie

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kwidzynie

Na podstawie § 6 Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kwidzynie oraz Pisma PS.0052.2.2022 Burmistrza Miasta Kwidzyna z dnia 25.01.2022r. zatwierdzającego Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kwidzynie zarządzam co następuje:

 1

Wprowadzam Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kwidzynie w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 2

Traci moc Zarządzenie Kierownika MOPS w Kwidzynie Nr 48/2019 z dnia 18.12.2019 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kwidzynie.

 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

                                                  Kierownik Miejskiego Ośrodka

                                                    Pomocy Społecznej w Kwidzynie

                                          Izabela Meller

LpNazwaOpisTypRozmiarData
LpNazwaOpisTypRozmiarData